+ 359 899 17 86 81

Скоба за улама пресована напречно

Сужи за закрепване на уламата за дървената конструкция.Уламата не трябва да се пробива с видии!

Производител: MDM

0.48лв.